STAVEBNÁ ČINNOSŤ

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Stavebná výroba, HSV a PSV práce:
- Zatepľovanie a komplexná obnova bytových domov
- Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných častí budov
- Komplexná výstavba bytových a rodinných domov
- Výstavba a rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov

Dodávatelia pre stavebnú činnosť

BAUMIT, spol. s r.o.
ROPSPOL, a.s.
STAVMAT STAVEBNINY , s.r.o.
KAMEŇOLOMY, s.r.o.
SLOVITRANS, s.r.o.
GIEGER spol. s r.o.

Presvedčte sa o našich kvalitách

Referencia